EIT Health: la BioRegió, al centre de la comunitat europea d’innovació en salut

Al desembre de 2014, l’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia(EIT) va escollir Innolife (EIT Health) com a guanyador de la convocatòria per formar una comunitat de coneixement i innovació (KIC, de les seves sigles en anglès) de vida saludable i envelliment actiu. Biocat és membre associat d’EIT Health i des del 2008 venia treballant en l'impuls d'aquesta candidatura que es va presentar oficialment a l’EIT al setembre de 2014. Biocat va coordinar i dinamitzar les entitats que participen en el node català-espanyol per tal que la proposta presentada recollís els interessos del ecosistema català-espanyol i tingués tots els elements per guanyar la convocatòria. La proposta fixa que el colocation center (CLC) del node espanyol d’EIT Health tindrà la seu a la ciutat de Barcelona. El consorci EIT Health comprèn un total de 144 empreses líders, universitats i centres d’investigació de catorze països europeus. Aquesta iniciativa, una de les més ambicioses desenvolupades en l’àmbit de la salut amb finançament públic, arrenca amb un pressupost de 2.100 milions d’euros i pretén generar prop de 80 noves idees de negoci fins a finals del 2016 i arribar a les 140 abans del 2018. En resum, s’espera generar unes 70 start-ups per any i implicar a un milió d’estudiants en els programes impulsats per l’EIT Health.

EIT Health és un consorci amb nodes a Barcelona, París (França), Londres (Regne Unit), Rotterdam (Benelux), Estocolm (Suècia/Dinamarca) i Heidelberg (Alemanya). La Universitat de Barcelona, amb el suport de Biocat, lidera el node espanyol. El node està format per un total de 25 entitats –empreses, universitats, centres de recerca, hospitals i centres tecnològics– compromeses amb la innovació en salut i el seu impacte en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Entre els core partners es troben Ferrer, l'IESE, la Universidad Politécnica de Madrid, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) de la xarxa CERCA, l'Institut de Biomecànica de València, la Universitat de Barcelona i el consorci d’Hospitals de Madrid. Dins del node espanyol a més de Biocat hi ha d’altres partners associats: GMV, Premap Seguridad y Salud, Linkcare, PAU Education, Biopolis, Inveniam Innovation, Fundació "la Caixa", Leitat, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Servicio madrileño de Salud (SERMAS), Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Sedecal, Other Side Mirror (OSM) i Telefónica.

Pròxim repte: KIC d’alimentació

L’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) va formar l’any 2009 les tres primeres  comunitats de coneixement i innovació (KICs), dedicades al canvi climàtic, les tecnologies de la informació i a les energies renovables. La UE va decidir expandir les activitats de l’EIT entre el 2014 i el 2020 dins del Programa Marc per a la Investigació i la Innovació Horitzó 2020 per tal d’augmentar el pressupost a 2.7 bilions d’euros. La convocatòria de la KIC en salut, juntament amb una altra dedicada a les matèries primes, es va llançar al 2014.

L’EIT llançarà el 2016 la convocatòria de propostes per el KIC Food4future (Alimentació per al futur), en la que Biocat també ha treballat, per facilitar la participació de Catalunya dins d'un dels consorcis europeus que presentaran candidatura.